سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 nd of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-5- سرورهای همگرایی رسانه

گرچه نرم افزار CCM4.x بر روی سرور ویندور 2000  اجرا می شود، اما سیسکو اساس سرورهایی را که قادر به اجرای نرم افزار CCMهستند، محدود ساخته است. به سرور های پشتیبان ، سرور های همگرایی رسانه ها گفته می شود .گرچه اغلب این سرورهای تایید شده ، دارای مارک سیسکو هستند ، اما سخت افزارها عموما توسط IBMیا HPتولید و ساخته می شوند. در جدول زیر نمونه ای از این زیر ساخت های پشتیبان اورده شده است.


شکل 5-5) سرور های همگرای رسانه

 

برای رسیدن به سطح دستیابی یک محیط PBXمی توانید چندین سرور CCMرا انتخاب کرده و به شکل منطقی ان ها را در یک گروه قرار دهید . به این گروه بندی CCMها ، خوشه ها[1]  گفته می شود.تمام سرورهای موجود در یک خوشه باید از اطلاعات یک بانک اطلاعاتی استفاده کنند، زیرا احتمال دارد که هر لحظه ، از هر یک از سرورها درخواست شود تا سرور دیگری را پشتیبانی کند.

برای همگام نگهداشتن بانک های اطلاعاتی سرور ها ( اگر بخواهید کمی از قوانین را نادیده بگیرید  و فراتر بروید)، SQL 2000مایکروسافت ، یک سرور را در خوشه به عنوان ناشر[2]  در نظر می گیرد. اطلاعات جدید بانک اطلاعاتی ، تنها بر روی ناشر نوشته می شوند . سپس سرور ناشر ، اطلاعات به روز را به سرور های عضو گروه (Subcriber) ارسال می کند و این اعضا فقط نسخه Read- onlyجهت مطالعه از بانک اطلاعاتی دریافت می کنند.

به مراحل نسخه برداری اطلاعات بانک اطلاعاتی از سرور ناشر ، بر روی سرور های عضو گروه ، همتا سازی [3] گفته می شود .تکثیر بانک اطلاعات شامل اطلاعاتی چون ثبت و گزارش داده ها می باشد.

زمانی که در پیکربندی تغییراتی ایجاد می کنید ، این تغییرات بر روی ناشر ثبت یا نوشته می شود. حتی در زمانی که ناشر فعال نباشد ، نیز می توانید به رابط وب CCMدسترسی داشته باشید، اما نمی توانید هیچ تغییری در بانک اطلاعاتی ایجاد کنید. زمانی که ناشر دوباره در دسترس قرار گرفت ، بلافاصله تغییرات پیکربندی را برای اعضای گروه ارسال می کند. با وجود اینکه اعضای گروه فقط یک نسخه جهت مطالعه (Read -only) از بانک اطلاعاتی در اختیار دارند ، اما در یک مورد می توان بر روی ان ها اطلاعات نوشت.به بیان دقیق تر ، زمانی که ناشر در دسترس نباشد، جزئیات ذخیره شده تماس را می توان به طور موقت بر روی یکی از اعضای گروه ذخیره کرد ، و زمانی که ناشر دوباره بر روی خط امد و در دسترس قرار گرفت ، این CDRها بر روی ان نسخه برداری می شوند.

همچنین CCMهای یک خوشه ، داده های زمان اجرا را مستقیما ، و با استفاده از یک موقعیت توپولوژی کاملا هماهنگ منطقی ، با یکدیگر رد و بدل می کنند. داده های زمان اجرا شامل اطلاعاتی نظیر جزئیات یک تماس در حال برقراری ، پل ارتباطی ثبت تلفن IPو اطلاعات مربوط به منابع پردازشگر سیگنال دیجتال (DSP) می باشد.

به عنوان مثالی از داده های زمان اجرا ، تلفن IPای را در نظر بگیرید ، که با یک CCMثبت شده است.CCMتمام CCMهای دیگر موجود در خوشه را از این ثبت مطلع می کند.سپس تلفن IPهر 30 ثانیه یک پیام keepalive برای CCM" ابتدایی" خود یعنی همان که در ان ثبت شده بود ، ارسال می کند.برای کار اضافه بر ای کار اضافه بر سازمان ، تلفن IPیک پیام اتصال TCPنیز به CCMپشتیبان می فرستد، و در نتیجه می تواند از CCMپشتیبان نیز استفاده کند. همچنین تلفن IPمی تواند با یک CCMسوم ( که در درجه سوم قرار دارد) نیز پیکربندی شود. تا در زمانی که هر دو CCMابتدایی و پشتیبان فعال نبودند از ان استفاده کند.[1]Clusters

[2] Publisher

[3] Replication

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26