سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-4- VoIP چگونه کار می کند ؟

در گذشته ای نه چندان دور ، پیشگامان عرصه های علمی به این نتیجه رسیدند که می توان یک سیگنال را به صورت دیجیتال و در یک مسافت طولانی ارسال نمود . بدین منظور می بایست قبل از ارسال سیگنال ، ان را با استفاده از یک مبدل انالوگ به دیجیتال (ADC) ، دیجیتال و سپس ارسال و در نقطه پایانی انتقال، با استفاده از یک مبدل دیجیتال به انالوگ (DAC) مجددا ان را به انالوگ تبدیل نمود. .
فن اوری VoIPنظیر انچه اشاره گردید کار می کند . در ابتدا ، صدای دیجیتال شده در بسته های اطلاعاتی قرار می گیرد و پس از ارسال در مقصد مجددا به صوت تبدیل می گردد. با ذخیره اطلاعات به فرمت دیجیتال می توان بر روی انان کنترل بهتری را اعمال نمود . مثلا می توان انان را فشرده ، مسیر انان را تعیین و یا انان را به یک فرمت جدید دیگر تبدیل نمود .
شبکه های مبتنی‌ بر پروتکل
TCP/IPاز بسته های اطلاعاتی IPتشکیل می گردند که شامل یک هدر ( برای کنترل ارتباطات ) و یک paylaodبه منظور مبادله داده می باشند . فن اوری VoIPاز بسته های اطلاعاتی IPبه منظور حرکت در شبکه و رسیدن به مقصد نهائی استفاده می نماید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26