جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3 - درگاه FXO

یک درگاه FXO  به یک دفترکار متصل می شود ( که این دفترکار، یک سوئیچ تلفن مانند یک PBXو یا یک سوئیچ تلفن مانند یک PBXو یا یک سوئیچ در دفتر مرکزی محلی است).

به عنوان مثال می توان درگاه FXOیک مسیریاب را به خروجی دیواری RJ-11  منزلتان وصل کنید.

(که به شرکت تلفن وصل می شود) ،یا می توانید درگاه FXOرا به یک PBXوصل نمایید.بنابراین می توانید بگویید که یک درگاهFXOمانند یک تلفن عمل می کند.درگاه FXOمی تواند تماس بگیرد ، تماس دریافت کندو شماره گیری کند.(با استفاده از تن دوتایی چند فرکانسی[1] و یا شماره گیری پالس).

10-fxo.tif

شکل 5-3) درگاه FXO


[1]Dual Tone Multi Frequency-DTMF

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26