جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2- سامانه انتقال داده در شبکه اینترنت (سوئیچینگ پاکتی )

همانطور که توضیح داده شد ، سیستم تلفنی، یک شبکه سوئیچینگ مداری  [1]است. بدین معنی که از طریق گرههای شبکه، یک مسیر اختصاصی بین دو ایستگاه انتهایی برقرار میشود. در مقابل، شبکهای مانند اینترنت از سوئیچینگ پاکتیاستفاده میکند که روشی کاملا متفاوت با سوئیچینگ مداری دارد. در این نوع شبکه برای انتقال دیتا نیاز به یک مسیر اختصاصی نیست، بلکه دیتا به صورت دنبالهای از قطعات کوچک به نام پاکت[2] ارسال میشود. هر پاکت در طول شبکه از گرهی به گره دیگر ارسال میشود و در هر گره پاکت به طور کامل دریافت و ذخیره شده، سپس به گرههای بعدی ارسال میشود.

 شکل 5-2  الف )  سامانه سوئیچنگ مداری در شبکه تلفن سنتی

             ب ) سامانه سوئیچینگ پاکتی در شبکه اینترنت[1]  Circuit Switching

[2]  Packet

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26