جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-2-سیستم های کلید ( شرکت های کوچک چگونه صحبت می کنند )

در شرکت های کوچک که بیشتر از 30 تا 40 تا تلفن در انها وجود نداشته باشد، نیازی به خرید سیستمPBXنیست و در عوض می توانند از سیستمی که برای این شرایط مناسب تر و از نظر اقتصادی هم به صرفه است، استفاده کنند. این سیستم با نام سیستم کلید شناخته شده است.تفاوت عمده میان سیستم کلید ساده و PBX  ها، بیشتر در تعداد تلفن پشتیبانی شده توسط انهاست. در محیط PBX، برای تماس با شماره های خارج از ان ، ابتدا باید کلید 9 را شماره گیری کرد.به عبارت دیگر، پس از شماره گیری 9 ، صدای دومین بوق ازاد شنیده می شود.این صدای بوق دوم ، از طرف مرکز مخابرات محلی ایجاد شده و ما ان را می شنویم  در محیط سیستم کلید، به دلیل اینکه تعداد خط های اتصالی ( پل های ارتباطی ) محیط به مرکز تلفن محلیکم هستند.این خطوط به صورت مستقیم از تلفن های سیستم کلید در دسترس قرار گرفته اند.

برای مثال فرض کنید از سیستم کلید 5 تلفنی استفاده شود که 5 خط تلفن داخلی را برای تماس های داخلی شرکت شما مهیا می سازد.اگر قصد برقراری تماس با خارج از شرکت خود را داشته باشید، به جای شماره گیری کلید 9 برای ارتباطبا خارج از محیط سیستم کلید،شما می توانید کلید "خط ازاد" را که برروی گوشی تلفن وجود دارد، انتخاب کنید .در این سیستم ها ، بر روی گوشی های تلفن، چند کلید اضافی وجود دارد، مثل خط 1و2 و3که با انتخاب یکی از این کلید ها ، شما صدای دومین بوق ازاد را می شنوید که نشان از امادگی سیستم برای برقراری ارتباط با بیرون از محیط سیستم است.سیستم های کلید کم کم روندی را طی می کنند که هرچه بیشتر به PBX  ها شبیه می شوند.

برای مثال امروزه برای تماس با بیرون از محیط سیستم کلید، کافی است که کلید 9 را شماره گیری کنید.این دسته از سیستم های سوئیچ تلفن را که هم خصوصیات PBXها را و هم خصوصیات سیستم کلید رادارا هستند، سوئیچ تلفن ترکیبی[1] ( در ایران با نام سانترال شناخته شده است) می نامند[1] Hybrid phone switch

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26