جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل سوم: طراحی پایگاه داده

با توجه به نقش بسیارمهم طراحی بانک اطلاعاتی وتاثیراتی که طراحی جداول بانک درسرعت اجرای نرم افزار و بهینه بودن کدهای نوشته شده دارد٬این فصل به معرفی جداول بانک اطلاعاتی وفیلدهای ان می پردازد.

برای طراحی جداول اطلاعاتی ازPhp my adminبه عنوان DBMSاستفاده شده است و سیستم الکترونیکی اعتبارات شامل جداولی به شرح زیر است:

1) جدول access

2) جدول      Component

3) جدول  daneshjoo

4) جدولetebar                                                                                                       

5) جدول etebarat                                                                                                   

6) جدول factor

7) جدولgroup

8) جدولlab

9) جدولlogs

10) جدولostad

11) جدولuser                                                                                                                           

درذیل نمایی از تصویرکلی پایگاه داده امده است.

Databaseجدول1-3 نمای کلی از

حال به شرح مختصر وتصاویرهریک ازجداول خواهیم پرداخت.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26