شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل دوم: تحلیل برنامه

برای پیاده سازی یک پروژه ی نرم افزاری، نیاز است که قبل از کدنویسی وطراحی بانک اطلاعاتی درقسمت تحلیل، تمامی ملاحظات نرم افزاری بررسی گردد. این فاز به عنوان تحلیل شناخته        میشود و ازانجا که نیاز است این تحلیل درقالبی مهندسی وسراسری برای تمامی اهل فن گویا باشد، از زبان مدل سازی Umlاستفاده می گردد.

 با وجود این زبان وتسلط برعلائم ان، می توان بامشاهده نمودارها به خصوصیات نرم افزار پی برد. به همین دلیل در این فصل توضیحات کلی در خصوص نمودارها اورده شده واز ذکر جزئیات پرهیز گردیده است. همان طور که در فصل 1 اشاره شد، برای پیاده سازی تحلیل از نرم افزارpower designerاستفاده شده وحاوی نمودارهای,ERD ,class ,Sequence ,use case      Component  وتوضیحات مختصر در مورد هر یک از ان ها می باشد

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26