دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1- در ادامه به توضیح قسمت های مختلف نرم افزار میپردازیم

مدیر با وارد کردن نام کاربری و پسورد وارد قسمت مدیریت فرم ها میگردد

شکل 4-1- لاگین

شکل 4-1- لاگین

بعد از ورود به صفحه اصلی امکانات نرم افزار نمایش داده میشود :

×     ساخت فرم

×     ویرایش فرم

×     حذف فرم

×     مشاهده فرم  و ثبت اطلاعات کاربران

×     مشاهده اطلاعات کاربران

در ادامه هر قسمت به تفصیل شرح داده خواهد شد :

      ×            ساخت فرم

قسمت ساخت فرم شامل چندین مرحله است :

در مرحله ی نخست مدیر باید نام فرم به فارسی و نام فرم به انگلیسی را وارد نماید و توضیحی مختصر در مورد خود فرم وارد کند.

شکل 4-2- مرحله 1 ساخت فرم

شکل 4-2- مرحله 1 ساخت فرم

در مرحله ی دوم از ساخت فرم ، مدیر باید تعداد کنترل های مورد نظر خود را  که برای ساخت فرم نیاز دارد وارد نماید کنترل هایی که در این فرم تعبیه شده است و مدیر امکان افزودن ان ها را به فرم دارد شامل تکست فیلد ، منو ی کشویی ، کنترل های انتخابی ، و کنترل های رادیویی است .

شکل 4-3- مرحله 2 ساخت فرم(1)

شکل 4-3- مرحله 2 ساخت فرم(1)

در دو مورد اخر کاربر باید علاوه بر مشخص کردن تعداد فیلد هایی که از این  کنترل استفاده میکنند ، مشخص کند که هر فیلد چندتا از این نوع کنترل را نیاز دارد به طور مثال در فیلد جنسیت که از نوع رادیویی است کاربر نیاز به دو کنترل رادیویی دارد (مرد –زن ).  که در شکل بعدی نمایش داده شده است. این اطلاعات با فشردن دکمه ادامه  به مرحله ی بعد ارسال میگردد ، تا در ساخت فرم مورد استفاده قرار گیرد.

شکل 4-4-مرحله 2 ساخت فرم(2)
شکل 4-4- مرحله 2 ساخت فرم(2)

در مرحله سوم که مهمترین مرحله ی ساخت فرم است اطلاعات از مرحله ی قبل بازیابی میگردد و در هنگام ساخت فرم یعنی مرحله (Page_Init) کنترل ها ساخته شده و به صفحه اضافه میگردنند . ابتدا کنترل های تکست فیلد ، دوم کنترل های رادیویی ، سوم کنترل های انتخابی و در اخر کنترل های کشویی به صفحه اضافه میشود . مدیر باید نام فیلد را برای هر یک ار فیلد ها وارد کند به طور مثال نام ، نام خانوادگی ، کشور و .... .

شکل 4-5 مرحله 3 ساخت فرم

شکل 4-5 مرحله 3 ساخت فرم

در مورد فیلد های کشویی ایتم های مورد نظر باید در تکست فیلد وارد شوند

شکل 4-6 منوی کشویی(1)

شکل 4-6 منوی کشویی(1)

سپس از دکمه افزودن برای اضافه شدن به لیست کشویی استفاده شود .همانطور که در شکل دیده میشود به منوی کشویی اضافه شده است.

شکل 4-7 منوی کشویی(2)

شکل 4-7 منوی کشویی(2)

مدیر باید جزئیات هر فیلد را وارد نماید قسمت جزئیات با کلیک کردن بر روی هر فیلد در مقابل ان نمایش داده میشود.

جزئیات تکست فیلد ها شامل:

شکل 4-8 جزئیات تکست فیلد ها

شکل 4-8 جزئیات تکست فیلد ها

§        اجباری بودن یا نبودن ان (Required):در صورتی که مدیر تیک ان را بزند کاربر را مجبور به پر کردن فیلد میکند.

§        سایز تکست باکس(Size): مدیر میتوانداندازه مورد نظرش را برای تکست فیلد معلوم کند، اگر مشخص نشد مقدار پیش فرض ان یعنی 150pxذخیره میگردد.

§        شماره فیلد: وار کردن این گزینه برای مدیر اجباریست و باید برای تمام فیلدها پر شود بر اساس شماره ای که مدیر وارد میکند در هنگام نمایش فرم فیلد ها به ترتیب شماره های وارد شده لیست میگردند.

§        حداکثر کاراکتر:مدیر میتواند حداکثر کارکتر مجاز را برای فیلد مشخص کند این گزینه برای  فیلد هایی نظیر شماره تلفن مناسب است .

§        متن نمایشی (ToolTip):  اگر کاربر موس خود را روی فیلدنگه دارد این قسمت برای توضیحات به او نشان داده میشود . مثلا برای فیلد شماره ملی مدیر میتواند این توضیح را وارد کند که صفر ابتدای شماره ملی وارد نشود و ... .

§        نوع فیلد: این قسمت برای محدود کردن کاربر به وارد کردن کاراکتر های صرفا رشته ای یا عددی یا فیلد چند خطی و ... است .

جزئیات کنترل های رادیویی و انتخابی شامل:

شکل 4-9- جزئیات کنترل های رادیویی و انتخابی

شکل 4-9- جزئیات کنترل های رادیویی و انتخابی

§        اجباری بودن یا نبودن ان (Required):در صورتی که مدیر تیک ان را بزند کاربر را مجبور به پر کردن فیلد میکند.

§        شماره فیلد:وار کردن این گزینه برای مدیر اجباریست و باید برای تمام فیلدها پر شود بر اساس شماره ای که مدیر وارد میکند در هنگام نمایش فرم فیلد ها به ترتیب شماره های وارد شدده لیست میگردند.

§        متن نمایشی (ToolTip):  اگر کاربر موس خود را روی فیلد نگه دارد این قسمت برای توضیحات به او نشان داده میشود .

جزئیات منوهای کشویی :

شکل 4-10جزئیات کنترل های کشویی

شکل 4-10جزئیات کنترل های کشویی

§        اجباری بودن یا نبودن ان (Required):در صورتی که مدیر تیک ان را بزند کاربر را مجبور به پر کردن فیلد میکند.

§        شماره فیلد:وار کردن این گزینه برای مدیر اجباریست و باید برای تمام فیلدها پر شود بر اساس شماره ای که مدیر وارد میکند در هنگام نمایش فرم فیلد ها به ترتیب شماره های وارد شدده لیست میگردند.

§        متن نمایشی (ToolTip):  اگر کاربر موس خود را روی فیلدنگه دارد این قسمت برای توضیحات به او نشان داده میشود .

در انتهای صفحه مدیر میتواند با کلیک بر روی علامت ویرایش در کنار دکمه پایین صفحه، نام دکمه فرم طراحی شده را هم مشخص کند .

شکل 4-11 تعیین نام دکمه

شکل 4-11 تعیین نام دکمه

بعد از طراحی و پر کردن اطلاعات فیلد ها ، مدیر با انتخاب دکمه ذخیره فرم را ذخیره میکند. در این فرایند مواردی همچون نام فیلدها ، شماره فیلد ها اجباری هستند که توسط سیستم چک میشوند و مدیر را وادار به تکمیل کامل فرم میکند. فیلدی که پر کردن ان اجباریست به رنگ قرمز درمی ایدتا مدیر متوجه کنترل موردنظر گردد.

شکل 4-12 اجباری بودن شماره فیلد

شکل 4-12 اجباری بودن شماره فیلد

×    مشاهده فرمو ثبت اطلاعات کاربران:

در این قسمت مدیر میتواند لیست فرم ها را که کاملا پویا طراحی شده است مشاهده کند ، و برای مشاهده هر یک روی ان کلیک کند .

شکل 4-13 مشاهده لیست فرم ها

شکل 4-13 مشاهده لیست فرم ها

 فرم مورد نظر در صفحه جدید باز شده و همه ی جزئیاتی که مدیر در هنگام ساخت ان اعمال کرده بود روی ان اعمال میگردد . نظیر شماره فیلد ، سایز تکست فیلد، حداکثر کاراکتر و .... .

شکل 4-14 مشاهده فرم

شکل 4-14 مشاهده فرم

حال فرم برای ثبت اطلاعات کاربران نمایش داده میشود و هیچ تفاوتی بین این فرم و فرمی که توسط برنامه نویس تهیه می شودنیست اطلاعات فرد ذخیره میگردد و اگر فیلدی اجباری باشد به کاربر خطا میدهد تا فیلد را پر نماید.

شکل 4-15 ثبت اطلاعات کاربر

شکل 4-15 ثبت اطلاعات کاربر

×    ویرایش فرم :

در این قسمت مدیر امکان انتخاب فرم و طی مراحل ویرایش ان را دارد مراحل این عملیات مشابه ساخت فرم است:

شکل 4-16 ویرایش فرم –مرحله اول

شکل 4-16 ویرایش فرم – مرحله اول

در صورتی که مدیر بخواهد تعداد کنترل های فرم را تغییر دهد گزینه اول را انتخاب میکند و در مرحله بعد در صورتی که قبلا اطلاعات کاربران در ان فرم ثبت شده باشد امکان گرفتن پشتیبان وجود دارد چون در صورت ادامه ویرایش اطلاعات کاربرانی که ثبت اطلاعات کرده اند پاک میشود.

شکل 4-17 ویرایش فرم -  مرحله دوم

شکل 4-17 ویرایش فرم -  مرحله دوم

در صورت فشردن دکمه پشتیبان امکان گرفتن پشتیبان به 2 حالت اکسل و ورد وجود دارد.

شکل 4- 18 ویرایش فرم –مرحله سوم
شکل 4- 18 ویرایش فرم – مرحله سوم

در مرحله بعد امکان تغییر نام فارسی و انگلیسی فرم وجود دارد

شکل 4-19 ویرایش فرم –مرحله چهارم

شکل 4-19 ویرایش فرم – مرحله چهارم

در مرحله بعد کاربر امکان تغییر تعداد کنترل ها را دارد .

شکل 4- 20 ویرایش فرم –مرحله پنجم

شکل 4- 20 ویرایش فرم – مرحله پنجم

در مرحله بعد که در شکل زیر نمایش داده میشود مشخصات کنترل ها از بانک خوانده و مجددا ساخته میشوند و به کاربر امکان ویرایش داده میشود.

شکل 4- 21 ویرایش فرم -  مرحله ششم

شکل 4- 21 ویرایش فرم -  مرحله ششم

×    حذف فرم:

مدیر در این صفحه میتواند لیست فرم ها رامشاهده نماید و با انتخاب هر یک از انها و تایید پیغام ، فرم را حذف کند.

شکل 4-22 حذف فرم

شکل 4-22 حذف فرم

×    قسمت مشاهده اطلاعات کاربران:

در این قسمت مدیر می تواند فرم مورد نظرش را از لیست کشویی که حاوی نام فارسی، فرم های طراحی شده است انتخاب کند.

بعد ازانتخاب فرم اطلاعات کاربران از بانک که فایل xmlاست به صورت کاملا پویا خوانده شده و به مدیر نمایش داده می گردد . حتی تعداد و نام ستون های گریدویوای که برای نمایش استفاده می شود پویا تعریف شده اند.

چون معلوم نیست که هر فرم چه تعداد فیلد دارد پس بایدستون های گریدویو داینامیک و پویا باشند.

شکل 4-23 مشاهده اطلاعات کاربران

شکل 4-23 مشاهده اطلاعات کاربران

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26