دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3- نمودار توالی(Sequence Diagram)

نمودارتوالی به همراه سایر نمودار های این گروه(همکاری، فعالیت و حالت)به منظور نمایش روند کاری و وظایف سیستم از زوایای مختلف بر مبنای UseCase دیاگرام ها ترسیم می شوند.نمودار توالی برای نشان دادن جریان عملیات در یک Usecase بر حسب زمان استفاده می شود.هر UseCaseمی تواند چندین نمودار توالی داشته باشد که هر یک فقط یکی از حالات UseCaseرا نشان می دهد.

توضیح

نام

نماد

نمایش زمان انجام فعالیت از لحظه شروع تا پایان

lifeLine

seq7

تبادل پیغام میان دو ابجکت

Message

Picture2

تبادل داده میان دو ابجکت

Message

seq6

ارسال پیغام بازگشتی از یک ابجکت

Message

seq8

نمایانگر زمانی است که یک ابجکت مشغول انجام فعالیتی است

Activation

seq5

نمایش ابجکت به همراه LifeLine(در نرم افزار visio)

Object Lifetime

seq4

به منظور نمایش واسط کاربر

Boundry

(Interface)

seq1

به منظور نمایش اشیاء(Object) کنترلی موجود در سیستم

Control

sq2

ارجاع به یک نمودار توالی دیگر

Ref

seq3

برای نمایش حلقه ها ،محدودیت ها و... به کار می رود

fragment

seq9

·        نمودار Login: در این فرم مراحل و سیگنال های رد و بدل شده درهنگام ورود مدیر نمایش داده میشود.

شکل 2-3- 1- لاگین مدیر

شکل 2-3- 1- لاگین مدیر

نمودار های Sequenceمدیریت فرم ها

·        نمودارCreateForm: ایننمودار مراحلی را که مدیر برای ساخت فرم طی میکند نمایش میدهد.

شکل 2-3-2- ساخت فرم

شکل 2-3-2- ساخت فرم

·         نمودار Edit Forms : مراحل چند گانه ویرایش فرم نمایش داده شده است .

شکل 2-3-3- ویرایش فرم

شکل 2-3-3- ویرایش فرم

·         نمودار Delete Form:  روند حذف فرم نمایش داده شده است.

شکل 2-3-4- حذف فرم

شکل 2-3-4- حذف فرم

·         نمودارViewForm :در این نمودار مدیر می تواند فرم را مشاهده نماید و اطلاعات کاربران را در ان ثبت نماید.

شکل 2-3-5- نمایش فرم و ثبت اطلاعات

شکل 2-3-5- نمایش فرم و ثبت اطلاعات

·         نمودار View Info Of Users: این نمودار مراحل نمایش اطلاعات کاربران را نمایش میدهد.

شکل 2-3-6- مشاهده اطلاعات کاربران

شکل 2-3-6- مشاهده اطلاعات کاربران

·         نمودار Delete Users: در این نمودار روندنمایش و حذف کاربر توسط مدیر نمایش داده شده است.

شکل 2-3-7- حذف کاربران

شکل 2-3-7- حذف کاربران

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26