دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
اشنایی با نرم افزار Authoware

نرم افزارAuthorware یکی ازبهترین واسان ترین برنامه ها جهت تهیه سیستم های    چندرسانه ای است. بااستفاده ازقابلیت های ان ازقبیل: انیمیشن ،صدا و فیلم ارتباط تعاملی ومحاوره ای باکاربر ،  می توان یک نرم افزار اموزشی کامل را ساخت.

شرح ایکن ها:

ایکن نمایش (Display)

ازایکن نمایش جهت نمایش تصاویرمتن استفاده میشود برای طراحی واردکردن یک تصویر یا متن ابتدا باید ایکن نمایش راباز کنید.

برای بازکردن ایکن نمایش کافی است دوبار روی ان کلیک کنید.

ایکن انتظار(Wait Icon)

ازاین ایکن جهت ایجاد توقف وانتظار در برنامه استفاده میشود منظوراز waitاین است که رویدادی اتفاق نیفتد، برنامه متوقف میشود وسایرایکن هایی که درخط جریان درزمین ایکن انتظارقرار دارد اجرا نمیشود.

هنگامی که رخداد موردنظراتفاق افتاد اجرای برنامه ادامه می یابد.

ایکن فیلم(Movie Icon)

ازاین ایکن جهت پخش فیلم های دیجیتال ساخته شده درنرم افزارهای دیگر استفاده میشود.

ایکن صدا(Sound Icon)

ازاین ایکن جهت پخش صدا در برنامه استفاده میشود، قالب فایل های قابل پخش درنرم افزارAuthorware عبارتنداز:

Vox,Mp3,Swa,Pcm

ایکن نقشه(map icon)

ازایکن نقشه جهت گروه بندی کردن ایکن های پشت سرهم روی خط جریان استفاده میشود. این عمل باعث جلوگیری ازشلوغ شدن و ازدیاد ایکن های روی خط جریان شده وانها را به صورت یک زیربرنامه درمی اورد.

ایکن قالب(Framwork)

بااستفاده ازاین ایکن،authorwareراه ساده ای جهت هدایت باایکن های داخل برنامه تنظیم   می نماید. بااستفاده ازاین ایکن می توانید به ایکن هایی که درسمت راست ایکن قالب قرارگرفته پرش کرده وبین انها حرکت کنید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26