دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
تکنیک عقبگرد

روش بازگشت به عقب یکی از متدوالترین روشهاست .اغلب مسائلی که به روش بازگشت به عقب حل میشوند از نوعی هستند که از اصول ، مفاهیم ، نمایش ، پیمایش و جستجوی درختها سود      می برند. بیشتر مسائلی که توسط گراف و درخت حل میشوند، مسائلی از نوع تصمیم گیری می باشند.

در روش بازگشت به عقب مجموعه تصمیمات را به صورت یک درخت نمایش می دهند . چنین درختی را درخت تصمیم می گویند. روش کار در این درخت بدین صورت است که گرفتن یک تصمیم اعم از درست یا نادرست باعث می گردد که از سطح جاری در درخت به سطح بعدی منتقل شویم ، و بدین صورت تا رسیدن به برگ ها ادامه می دهیم .در روش بازگشت به عقب هیچ یک از تصمیمات اتخاذ شده قطعی نیست، مگر به اینکه به یک جواب برسیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26