دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
زنجیره ضرب ماتریس ها

میخواهیم n  ماتریس ضرب پذیر با ابعاد مختلف را در هم ضرب کنیم.سوالی که مطرح می باشد این است که، با چه ترتیبی ماتریس ها را در هم ضرب کنیم تا درنهایت تعداد عملیات ضرب کمترین مقدار ممکن باشد.

M = M1 * M2 * …..*M n

یعنی حالتی که کمترین مقدار ضرب را پیدا کردن  Mداشته باشیم .

توجه به دو نکته زیر اهمیت دارد :

1)     دو ماتریس در صورتی قابل ضرب هستند که تعداد ستون های ماتریس اول برابر تعداد سطرهای ماتریس دوم باشد.

2)     ضرب ناتریس ها شرکت پذیر (associative)می باشد. این بدان معنی است که عمل ضرب ماتریس ها را می توان با ترتیب های متفاوتی انجام داد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26