دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
– روش حریصانه

روش حریصانه شاید صریحترین و ساده ترین روش طراحی میباشد. این شیوه برای حل طیف وسیعی از مسائل می تواند به کار رود . در این روش تصمیم گیری به سرعت و با توجه به اطلاعات موجود انجام میگیرد و توجه زیادی به اثرات و عوارض این تصمیم نمی شود. به همین خاطر الگوریتم های حاصل صریح و ساده اند.

در روش حریصانه در هر مرحله از اجرای الگوریتم باید بخشی از جواب را به دست اوریم و       می توان بعد از رشته ای از عملیات و اجرای مراحلی از الگوریتم و در انتها جواب را به دست اورد. به همین دلیل در این روش در هر مرحله باید بخشی از جواب حاصل شود.

بخش دوم نرم افزار شامل اموزش الگوریتم های حریصانه به ترتیبی که در کتاب اورده شده است،

می باشد. سعی بر این شده که مراحل اموزش هریک از الگوریتمها مطابق با مراحل اموزش و توضیح  ان در کتاب باشد تا برای استفاده دانشوجویان در زمان امتحان مفید باشد.

روش حریصانه پیشنهاد می کند ،که می توان الگوریتمی نوشت که مرحله به مرحله اجرا شود و در  هر  زمان یک ورودی را بررسی نماید . بررسی انجام شده در مورد شدنی بودن یا نشدنی  نبودن جواب هاست

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26