جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: سیستم مکانیزه تحت وب مدیریت و برگزاری آزمون الکترونیکی
عنوان انگلیسی: Web-based Mecanizated System of Management and Holding Electronical Test
دانشجو: مجتهدین یزدی کیارش
استاد راهنما: سید امین حسینی سنو
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد ماه 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 9 آذر 1391 ساعت: 11:46:26
تعداد بازدید: 6354 بازدید
چکیده فارسی: در سال های اخیر، با توجه به اهمیت هزینه، وقت و تسریع در رسیدن به نتایج نهایی، حضور گسترده کامپیوتر و فناوری های اطلاعاتی را در عرصه کار و آموزش شاهد هستیم. اما در این میان با توجه به معیارها و نیازهای احساس شده سهم تولید نرم افزارهای داخلی و بومی نسبت به تولیدات خارجی کمتر می باشد. به نظر می رسد که پرداختن به مقوله تولید نرم افزارهای کارا و کاربردی یک امر ضروری است. این مستند سعی در بیان مراحل مختلف تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه تحت وب مدیریت و برگزاری آزمون الکترونیکی را دارد. سیستم آزمون الکترونیکی، همانند یک سیستم آزمون سنتی عمل نموده و علاوه بر کاربردهای سیستم سنتی، از انعطاف بالایی در تولید محتوای سوال، تعریف آزمون، مباحث امنیتی، تسریع در اعلام نتایج و غیره برخوردار است. در مستند آماده شده به توصیفی از سیستم های سنتی برگزاری آزمون، بررسی سیستم های تولید شده در این زمینه، ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری پیاده سازی سیستم آزمون الکترونیکی، ارتباطات شماتیک برنامه در قالب نمودارهای UML، پیاده سازی بانک اطلاعاتی و جداول مربوطه، مزایای سیستم نرم افزاری پیاده سازی شده و همچنین توضیح محیط نرم افزار پرداخته شده است.
چکیده انگلیسی: Abstract: In recent years, given to the importance of cost, time and accelerate in recieveing results, the widespread presence of computer and information technologies, we are seeing work and education field. However, based on criterions and needs, production sharing of internally and locally software is less than foreign productions. They are seemed that are necessary to focus on efficient and practical software. This documentary tries to explain the different phases of analysis, design and implementation of the Web-based Mechanized Systems of Management and Holding Electronical Test. The Electronical Test System acts similar to a traditional test system and in addition to using of traditional system, it has high flexibility in content of the question, explanation of the test, security information, accelerate in result. The document has been prepared to describe traditional test systems, review of systems produced in this context, the hardware and software requirements for the implementation of Electronical Test Systems, schematic program communications as UML diagrams, implementation of database and tables, benefits of implemented software system and explanation of software environment has been well described. Keywords: Test, Online, Mechanized System, Web-Based System, Electronical Test, Online Test, Asp.net, SQLServer, UML, C#.
کلمات کلیدی: : آزمون، آنلاین، سیستم مکانیزه، سیستم تحت وب، آزمون الکترونیکی، آزمون آنلاین، Asp.net، SQLServer، UML، C#.
عنوان بازدید
 فصل اول: معرفی سیستم 861
|— بخش اول: معرفی مختصر سیستم 869
|—|— 1.1.1.مقدمه بخش اول 920
|—|— 1.1.2.تعریف ازمون 958
|—|— 1.1.3.سیستم ازمون 879
|—|— 1.1.4.مسئول ازمون 825
|—|— 1.1.5.طراح سوال 782
|—|— 1.1.6.ازمون دهنده 784
|—|— 1.1.7.ازمون 767
|— بخش دوم: معرفی سیستم های مشابه 745
|—|— 1.2.1.مقدمه بخش دوم 765
|—|— 1.2.2.بررسی سیستمهای موجود 714
|—|— 1.2.3.نمونه های داخلی 971
|—|— 1.2.4.نمونه های خارجی 859
|— بخش سوم: معرفی ابزارهای توسعه 730
|—|— 1.3.1.مقدمه بخش سوم 716
|—|— 1.3.2.ابزار تجزیه و تحلیل 766
|—|— 1.3.3.ابزار توسعه وب سایت 693
|—|— 1.3.4.ابزار پایگاه داده 715
 فصل دوم: تحلیل برنامه 743
|— بخش اول: نمودار UseCase 831
|—|— 2.1.1.مقدمه بخش اول 835
|—|— 2.1.2.نمودار UseCase 885
|—|—|— 2.1.2.1.نمودار UseCase مربوط به مدیر 930
|—|—|— 2.1.2.2.نمودار UseCase مربوط به استاد/مدرس/طراح سوال 995
|—|—|— 2.1.2.3.نمودار UseCase مربوط به دانشجو/محصل/متقاضی ازاد 885
|— بخش دوم: نمودار Class 831
|—|— 2.1.3.1.مقدمه بخش دوم 825
|—|— 2.1.3.2.نمودار Class 837
|— بخش سوم: نمودار Component 832
|—|— 2.1.4.1.مقدمه بخش 781
|—|— 2.1.4.2.نمودار Component 929
|— بخش چهارم: نمودار Sequence 791
|—|— 2.1.5.1.مقدمه بخش چهارم 751
|—|— 2.1.5.2.نمودار Sequence 742
|—|—|— 2.1.5.2.1.نمودارهای Sequence مربوط به مدیر 789
|—|—|—|— 2.1.5.2.1.1.نمودار Sequence مربوط به لاگین مدیر 799
|—|—|—|— 2.1.5.2.1.2.نمودارهای Sequence مربوط به مدیریت دانشگاه 746
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.2.1.نمودار Sequence افزودن دانشگاه 767
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.2.2.نمودار Sequence ویرایش دانشگاه 712
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.2.3.نمودار Sequence حذف دانشگاه 733
|—|—|—|— 2.1.5.2.1.3.نمودارهای Sequence مربوط به مدیریت دروس دانشگاهی 682
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.3.1.نمودار Sequence افزودن درس دانشگاهی 766
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.3.2.نمودار Sequence ویرایش درس دانشگاهی 696
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.3.3.نمودار Sequence حذف درس دانشگاهی 685
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.4.نمودار Sequence مربوط به مدیریت تخصیص ازمون های ازاد به مکانی خاص 726
|—|—|—|— 2.1.5.2.1.5.نمودارهای Sequence مربوط به مدیریت کاربران 685
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.5.1.نمودار Sequence افزودن کاربر 707
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.5.2.نمودار Sequence ویرایش کاربر 721
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.1.5.3.نمودار Sequence حذف کاربر 732
|—|—|—|— 2.1.5.2.1.6.نمودار Sequence مربوط به مدیریت ازمونهای کاربر 775
|—|—|— 2.1.5.2.2.نمودارهای Sequence مربوط به استاد/مدرس/طراح سوال 692
|—|—|—|— 2.1.5.2.2.1.نمودار Sequence مربوط به لاگین استاد/مدرس/طراح سوال 714
|—|—|—|— 2.1.5.2.2.2.نمودار Sequence مربوط به طراحی سوال 666
|—|—|—|— 2.1.5.2.2.3.نمودارهای Sequence مربوط به ازمونها 654
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.2.3.1.نمودار Sequence تنظیمات ازمون 685
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.2.3.2.نمودار Sequence تنظیمات سوال ازمون 689
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.2.3.3.نمودار Sequence تنظیمات IP ازمون 680
|—|—|—|—|— 2.1.5.2.2.4.نمودار Sequence مربوط به نتایج ازمون ها 675
|—|—|— 2.1.5.2.3.نمودارهای Sequence مربوط به دانشجو/محصل/متقاضی ازاد 638
|—|—|—|— 2.1.5.2.3.1.نمودارهای Sequence مربوط به شرکت در ازمون 665
 فصل سوم: طراحی پایگاه داده 680
|— بخش اول: معرفی جداول 685
|—|— 3.1.1.مقدمه بخش اول 666
|—|— 3.1.2.نام جداول 668
|—|— 3.1.3.مشخصات جداول 656
|—|—|— 3.1.3.1.جدول (manager) 697
|—|—|— 3.1.3.2.جدول (member) 650
|—|—|— 3.1.3.3.جدول (degree) 684
|—|—|— 3.1.3.4.جدول (university): 674
|—|—|— 3.1.3.5.جدول (faculty) 655
|—|—|— 3.1.3.6.جدول (major) 619
|—|—|— 3.1.3.7.جدول (submajor) 620
|—|—|— 3.1.3.8.جدول (study) 623
|—|—|— 3.1.3.9.جدول (office) 632
|—|—|— 3.1.3.10.جدول (institute) 627
|—|—|— 3.1.3.11.جدول (company) 615
|—|—|— 3.1.3.12.جدول (otherquiz) 645
|—|—|— 3.1.3.13.جدول (allocationotherquiz) 622
|—|—|— 3.1.3.14.جدول (userstudy) 662
|—|—|— 3.1.3.15.جدول (userotherquiz) 666
|—|—|— 3.1.3.16.جدول (unistudyquestion) 652
|—|—|— 3.1.3.17.جدول (otherquizquestion 647
|—|—|— 3.1.3.18.جدول (settingstudyquiz) 623
|—|—|— 3.1.3.19.جدول (settingotherquizquiz) 655
|—|—|— 3.1.3.20.جدول (ipsetting) 630
|—|—|— 3.1.3.21.جدول (allocqstudytoquiz) 659
|—|—|— 3.1.3.22.جدول (allocqotherquiztoquiz) 666
|—|—|— 3.1.3.23.جدول (quizquestionpriority) 667
|—|—|— 3.1.3.24.جدول (answersheet) 694
|—|—|— 3.1.3.25.جدول(iplog) 700
|—|—|— 3.1.3.26.جدول(quizconclution) 659
|— بخش دوم: نرمال سازی 669
|—|— 3.1.4.1.مقدمه بخش دوم 633
|—|— 3.1.4.2.مسائل در نظر گرفته شده 643
|—|— 3.1.4.3.نمودار ارتباطات 713
 فصل چهارم: امکانات نرم افزار 669
|— 4.1.درباره نرم افزار 697
|— 4.2.صفحه لاگین مدیر 689
|— 4.3.بخش مدیریت 652
|—|— 4.3.1.دانشگاه 734
|—|— 4.3.2.دانشکده 643
|—|— 4.3.3.گروه اموزشی/رشته 653
|—|— 4.3.4.زیر گروه اموزشی/گرایش 707
|—|— 4.3.5.سازمان 661
|—|— 4.3.6.موسسه 667
|—|— 4.3.7.شرکت 731
|—|— 4.3.8.ایجاد و تخصیص دروس دانشگاهی 702
|—|— 4.3.9.ازمونهای ازاد 619
|—|— 4.3.10.تخصیص ازمون ازاد به مکان 642
|—|— 4.3.11.مدرک/مقطع 621
|—|— 4.3.12.مدیر 658
|—|— 4.3.13.استاد/مدرس/طراح سوال 670
|—|— 4.3.14.تعیین ازمونهای کاربر 663
|—|— 4.3.15.لیست انتظار 627
|— 4.4.لاگین استاد و دانشجو 660
|— 4.5.پنجره ثبت نام استاد 733
|— 4.6.پنل استاد 659
|—|— 4.6.1.سوالات 677
|—|— 4.6.2.ازمون ها 728
|—|— 4.6.3.نتایج ازمون 674
|— 4.7.پنل دانشجو 693
|—|— 4.7.1.بخش ازمونها 720
 فصل پنجم: نتیجه گیری 795
|— 5.1.دلایل پیاده سازی سیستم ازمون الکترونیکی 1038
|— 5.2.بررسی سیستم پیاده سازی شده 775
|— 5.3.پیشنهاداتی برای ادامه کار 715
 فصل ششم: منابع و ماخذ 745
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26