یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
عنوان فارسی: روش های دسته بندی جریان داده
عنوان انگلیسی: qq
دانشجو: اسمعیلی فاطمه ،اهنی زهره
استاد راهنما: احسان عسگريان
استاد دفاع: نامشخص
تاریخ ارائه: مرداد 1391
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات |
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات |
تاریخ قرار گیری در سایت: 8 آذر 1391 ساعت: 16:04:30
تعداد بازدید: 8012 بازدید
چکیده فارسی: حجم بزرگ داده ها به تنهایی به مدیران سازمان ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری هیچ کمکی نمی کند، بلکه باعث سردرگمی مدیران سازمان ها نیز می شود.بنابراین مدیریت داده های خام و تبدیل داده های خارجی و داخلی سازمان به اطلاعات و دانش با استفاده از تکنیک های گوناگون،نقش اساسی و محوری دارد.از تکنیک های معروف در این زمینه داده کاوی است،که می تواند بر روی بانک اطلاعاتی انجام شود و دانش مورد نیاز را بدست آورد.در فصل اول به بررسی این مفهوم پرداختیم. کاوش خوشه ها نیز یکی از تکنیک های حائز اهمیت در زمینه رو به رشد،معروف به داده کاوی اکتشافی می باشد که در رشته های گوناگون مهندسی و علمی از قبیل زیست شناسی،روان شناسی،پزشکی،بازاریابی،کامپیوتر و نقشه برداری ماهواره ای به کار گرفته شده است. این مفهوم در فصل های سوم و چهارم دنبال شده است.در فصل سوم به یکی از الگوریتم های خوشه بندی به نام CStree پرداخته شده و نقاط ضعف این الگوریتم نیز مطرح شده است .تحلیل خوشه ها،اطلاعات را بوسیله یک ساختار اساسی مختصر بدو شکل گروه بندی تنها یا گروه بندی سلسله مراتبی سازماندهی می نماید.خوشه بندی ،ابزاری برای اکتشاف ساختارهایی از درون داده هاست که نیاز به هیچ فرضی از آنها نیست.این روش در هوش مصنوعی و شناسایی الگو،یادگیری بدون ناظر نامیده می شود.الگوریتم های خوشه بندی گوناگونی برای استخراج دانش از درون مجموعه اطلاعات مختلف وجود دارد.اما عموما این الگوریتم ها حساس به داده های مورد آزمایش و برخی پارامترهای اولیه می باشند،لذا نتایج حاصل از آنها وابسته به ساختار داده ها می باشد.تاکنون الگوریتمی ارائه نشده است که بتواند هر گونه ساختار داده ای را استخراج نماید. یکی دیگر از پدیده های نوظهور در دنیای اطلاعات،داده های جریانی می باشند.این پدیده که در فصل چهارم مطرح شده است،اشاره به حجم وسیعی از اطلاعات انباشته شده دارد که محدودیت های فراوانی برای پردازش ایجاد کرده اند.اندازه این داده ها بیش از حافظه اصلی،یکی از این موانع می باشد.لذا می بایست الگوریتم های جدیدی برای برخورد با این گونه داده ها توسعه یابند.
چکیده انگلیسی:
کلمات کلیدی: داده کاوی، دسته بندی، خوشه بندی، جریان داده
عنوان بازدید
 فصل اول مقدمه ای بر داده کاوی 1380
|— 1-1 مقدمه 1558
|— 1-2عامل مسبب پیدایش داده کاوی 1524
|— 1-3داده کاوی و مفهوم اکتشاف دانش (K.D.D) 3211
|—|— 1-3-1 تعریف داده کاوی 1592
|—|— 2-3-1 فرایند داده‌کاوی 1484
|—|— 1-3-3 قابلیتهای داده کاوی 1445
|—|— 4-3-1 چه نوع داده‌هایی مورد کاوش قرار می گیرند؟ 1561
|— 4-1 وظایف داده کاوی 1945
|—|— 1-4-1 کلاس بندی 1644
|—|— 2-4-1 مراحل یک الگوریتم کلاس‌بندی 1533
|—|— 3-4-1 انواع روش‌های کلاس‌بندی 1591
|—|—|— 1-3-4-1 درخت تصمیم 1699
|—|—|—|— 1-1-3-4-1 کشف تقسیمات 1498
|—|—|—|— 2-1-3-4-1 دسته بندی با درخت تصمیم 1474
|—|—|—|— 3-1-3-4-1 انواع درخت‌های تصمیم 1467
|—|—|—|— 4-1-3-4-1 نحوه‌ی هرس کردن درخت 1462
|—|—|— 2-3-4-1 بیزی 1460
|—|—|—|— 1-2-3-4-1 تئوری بیز 1423
|—|—|—|— 2-2-3-4-1 دسته بندی ساده بیزی 1378
|—|— 4-4-1 ارزیابی روش‌های کلاس‌بندی 1435
|—|— 1-4-5 پیش بینی 1328
|—|— 4-1-6 انواع روش‌های پیش بینی 1303
|—|—|— 1-4-6-1 رگرسیون 1302
|—|—|—|— 1-4-6-1-1 رگرسیون خطی 1341
|—|—|—|— 1-4-6-1-2 رگرسیون منطقی 1388
|—|— 1-4-7 تخمین 1322
 فصل دوم خوشه بندی 1374
|— 2 1-تعریف فرایند خوشه‌بندی 1410
|— 2-2 روش ها و الگوریتم‌های خوشه‌بندی 1374
|— 2 -3 روش و الگوریتم سلسله مراتبی 1374
|—|— 2 3-1-روش های سلسله‌مراتبی 1375
|—|— 2 3-2-الگوریتم های سلسله مراتبی 1424
|—|— 2-3-3- الگوریتم خوشه بندی single-linkage 1470
|—|— 2 3-4-الگوریتم‌های تفکیک 1285
|—|— 3-5-2روش‌های متکی برچگالی 1357
|—|— 3-6-2 روش‌های متکی بر گرید 1303
|—|— 3-7-2 روش‌‌های متکی بر مدل 1295
|— منابع 1278
 فصل سوم خوشه بندی CS tree 1151
|— 3-1مقدمه 1173
|— 3-2 مروری بر روش های خوشه بندی جریان داده 1778
|— 3-3 خوشه بندی توری جریان داده 1356
|—|— 3-1-3 مروری بر روش خوشه بندی توری CS tree 1297
|—|— 3-2- 3 بررسی نقاط ضعف الگوریتم CS tree 1219
|— 3-4 الگوریتم پیشنهادی 1168
|—|— 3-1-4 بازتعریف مفهوم همسایگی و رفع مشکل تقسیم بی معنی خوشه ها 1174
|— 3-5 اصلاح روند بروز رسانی خوشه ها 1097
|— 3-6 اصلاح ساختار نمایش خوشه ها 1164
|— منابع 1132
 فصل چهارم جریان داده و مدل های ان 1195
|— 4-1 مقدمه [1] 1286
|— 4-2 کاربردهای داده های جریانی 1320
|—|— 4-2-1 شبکه های حسگر 1285
|—|— 4-2-2 تحلیل ترافیک شبکه 1422
|—|— 4-2-3 محرک های مالی 1132
|—|— 4-2-4 تحلیل تراکنش ها 1272
|— 4-3 مدل داده های جریانی 1563
|— 4-4 زیربنای نظری 1240
|—|— 4-4-1 تکنیک های مبتنی بر داده 1202
|—|—|— 4-4-1-1 نمونه برداری 1237
|—|—|— 4-4-1-2 پراکنده ساختن بار 1141
|—|—|— 4-4-1-3 طراحی اولیه 1185
|—|—|— 4-4-1-4 ساختمان داده خلاصه 1176
|—|—|— 4-4-1-5 انبوه سازی 1190
|—|— 4-4-2 تکنیک های مبتنی بر وظیفه 1289
|— 4-5 خوشه بندی داده های جریانی 1398
|—|— 4-5-1 بهبود روش های سنتی 1634
|—|—|— 4-5-1-1 الگوریتم CLARANS 2070
|—|—|— 4-5-1-2 الگوریتم BIRCH 1863
|—|— 4-5-2 ظهور تکنیک های جدید 1423
|—|—|— 4-5-2-1 الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN 3819
|—|—|— 4-5-2-2 الگوریتم مبتنی بر گریدSTING 2511
|— 4-6 بحث در مورد الگوریتم ها 1922
|— منابع 1388
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26