تالار گفتگوی گروه های کامپیوتر دانشگاه پیام نور
اشعار - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوی گروه های کامپیوتر دانشگاه پیام نور (http://www.ecg-pnum.ir/forum)
+-- انجمن: عمومی (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- انجمن: شعر (/forumdisplay.php?fid=131)
+--- موضوع: اشعار (/showthread.php?tid=387)

صفحه‌ها: 1 2 3


RE: اشعار - binazir - 05-09-2014 03:41 AM

من ان نیم که دل از مهر دوست بردارم
وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم
نه روی رفتنم از خاک آستان دوست
نه احتمال نشستن نه پای رفتارم

نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما
نمی کند گه من از ضعف نا پدیدارم
به عشق روی تو احرام می کند سعدی
همه جهان بدر آیند او به انکارم

کجا توانمت انکار دوستی کردن
که اب دیده گواهی دهد به اقرارم